כיצד לצמצם את הזמן בין שירים ב- Media Player Player

פתח את Windows Media Player.

לחץ על האפשרות "הפעל בתהליך" בפינה הימנית התחתונה של המסך.

באמצעות לחצן העכבר המשני, בחר באפשרות "שיפורים" ולאחר מכן "פילוס אוטומטי של עוצמת קול ורישום".

באמצעות העכבר, גרור את הסרגל כדי לשנות את הזמן בשניות של חפיפה הרצויה בשירים. ככל שאתה לגרור את סרגל ימינה, במוקדם את השיר הבא יתחיל לשחק. החפיפה המקסימלית היא 10 שניות.