כיצד להקטין את הגודל של MP4

כוונן את קטעי הווידאו MP4.

שלב 1

פתח יישום להמרת וידאו. בחר בפקודה "הוסף קובץ" וגלוש את ערך הקובץ MP4 הלא דחוס בחלון בחירת הקבצים. בחר את הפריט ולחץ על כפתור "בחר" כדי להעלות את הווידאו ליישום.

שלב 2

לתכנת את פורמט הפלט של קובץ הקלט. בחר אפשרות המשתמשת בלחיצות MPEG-4.

שלב 3

בחר בפקודה "הגדרות מתקדמות" ומסך התכנות ייפתח. עבור אל סעיף המאפיינים של "וידאו" ולהפחית את קצב הסיביות של קובץ קלט MP4 לדחוס. לעשות את אותו הדבר בסעיף "אודיו" מאפיינים. כדי להמשיך לדחוס את הקובץ, להפחית את הרזולוציה.

שלב 4

בחר את הפקודה "המר" כדי לשנות את פורמט הווידאו. הודעת האישור תופיע כאשר הקובץ הדחוס MP4 בפורמט מוצפן בהצלחה.