כיצד לשחזר סיסמת GoDaddy Webmail

שלב 1

פתח את דפדפן האינטרנט שלך וגש למנהל חשבון GoDaddy.

שלב 2

לחץ על הקישור "המוצרים שלי" שמופיע בצד שמאל של הדף ובחר "דוא"ל".

שלב 3

לחץ על הקישור 'נהל חשבון' שמופיע ליד חשבון GoDaddy המשויך לכתובת שעבורה עליך לאפס את הסיסמה. מרכז בקרת הדואר האלקטרוני ייפתח.

שלב 4

לחץ על הסימן "+" כדי לפתוח את רשימת כתובות הדוא"ל.

שלב 5

לחץ על הכתובת שעבורה ברצונך לאפס את הסיסמה. תיפתח תיבת דואר מוקפצת עריכה.

שלב 6

הזן סיסמה חדשה בשני שדות הסיסמה ולחץ על "קבל".