כיצד לשחזר את "המחשב שלי" סמל ב - Windows XP

לחץ על לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה.

בחר "מאפיינים" מהתפריט המוקפץ.

לחץ על הכרטיסייה "שולחן העבודה" ולאחר מכן על "התאמה אישית של שולחן העבודה" כפתור.

לחץ על הכרטיסייה "כללי" ולאחר מכן בחר את "המחשב שלי" תיבת הסימון. לחץ על הלחצן "אישור" והסמל יופיע על שולחן העבודה.