כיצד ניתן לעדכן את דפדפן האינטרנט שלי שהפך למיושן?

עדכון Mozilla Firefox. פתח את הדפדפן, בחר את התפריט "עזרה" ובתוכו את האפשרות "בדוק עדכונים". Firefox יפתח תיבת דו-שיח חדשה ויחפש עדכונים חדשים. אם אתה מוצא כל, את גירסת העדכון יוצג בחלון ואתה תהיה שאל על האפשרות לעקוב. לחץ על "עדכון מ- Firefox" כפתור. פעולה זו תעדכן באופן אוטומטי את Firefox. התהליך יבקש ממך לסגור את החלונות הפתוחים כעת או להפעיל מחדש את הדפדפן.

עדכן את Google Chrome. פתח את הדפדפן ובחר את הסמל של מקש בחלק הימני העליון של החלון. בחר באפשרות 'מידע על Google Chrome'. בחירה זו תבצע בדיקה אוטומטית אם עדכון זמין עבור Chrome. אם כן, בחר באפשרות 'עדכן מ- Google Chrome'. הפעל מחדש את הדפדפן כאשר תתבקש לעשות זאת.

עדכן את Internet Explorer. פתח את הדפדפן ובחר את התפריט "כלים" בחלק העליון של הדפדפן; בתוכו הוא בוחר "Windows Update" (Windows Update). פעולה זו מפנה אותך מחדש לאתר האינטרנט של Microsoft שיבקש ממך לבדוק אם קיימים עדכונים למחשב שלך. בחר באפשרות "התאמה אישית" כדי לבחור רק את הפריטים הרצויים. אם מופיע עבור Internet Explorer, בחר באפשרות העדכון עבור תוכנית זו. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הדפדפן אם נדרש.