כיצד לתכנת שליטה מרחוק אוניברסלית של פיליפס ללא קוד המתאים

הפעל את ההתקן שברצונך לתכנת בשלט הרחוק. לחץ והחזק את הלחצן "חיפוש קוד" בשלט. הפסק ללחוץ על הלחצן ברגע שמחוון אדום בשלט הרחוק מהבהב.

לחצו על לחצן מצב המכשיר שברצונכם לתכנת, כגון "TV", "VCR" או "DVD".

לחץ על לחצן הערוץ (כדי לתכנת טלוויזיה) או השמעה (עבור כל התקן אחר) ללא הפרעה עד שההתקן יגיב. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על הכפתור כמה מאות פעמים עד שהמכשיר יגיב לבסוף.

לחץ על הלחצן "השתק" בשלט הרחוק לאחר שההתקן מגיב; ואת הקוד החדש יישמר בשלט רחוק, מוכן מיד לשימוש.