כיצד לתכנת את המפתח מאזדה 6

שלב 1

פתח את הדלת בצד הנהג וישב במכונית מבלי לסגור אותה.

שלב 2

לחץ על הלחצן "נעילה" בחלק הפנימי של הדלת. מיד לחץ על "נעילה".

שלב 3

הכנס את המפתח להצתה. מניחים אותו במצב "On" ולאחר מכן שוב כבוי. חזור על התהליך שלוש פעמים תוך 10 שניות.

שלב 4

סגור את דלת המכונית ופתח אותה שוב. חזור על תהליך זה פעמיים נוספות כדי להפוך סך של שלוש פעמים. בפעם השלישית הדלת צריכה להיות פתוחה. הדלתות ינעל ו נעילה אוטומטית.

שלב 5

לחץ פעמיים על לחצן הנעילה בשלט רחוק. הדלתות ינעלו ופתחו את הנעילה בלחיצה. צא מהמכונית וסגור את הדלת. בדוק את המפתח, לחץ שוב לנעול ולפתוח. יש לך כבר מתוכנת את מאזדה 6 מפתח.