כיצד למזער את הזמזום בחיבור שמע

הפחת את רעש השמע על - ידי אבטחת בחוזקה של כבלי השמע.

שלב 1

בדוק את כבלי השמע המחוברים למחשב. ודא שהם מחוברים היטב ליציאות קלט ויציאות שמע מתאימות. כבלים רופפים יכולים להקטין את איכות השמע, כולל זמזום מעצבן. כמו כן, חיבור כבלי השמע ליציאות הלא נכונות יכול גם לגרום לשמע קול או ללא קול.

שלב 2

השתמש בכבלים באורך הקצר ביותר האפשרי ליצירת חיבורי השמע. כבלים ארוכים מדי להגדיל את האפשרות לייצר רעש משתי סיבות. איכות אות השמע יורדת בהדרגה תוך כדי נסיעה. ככל שמספר המרחקים גדול יותר, כך גדל הרעש. בנוסף, אורך נוסף של הכבל בדרך כלל משתרע על הרצפה, שם סביר יותר לבוא במגע עם מקור כוח. הפרעות של אספקת החשמל בדרך כלל מייצרת רעש אודיו.

שלב 3

הרחק את כבלי השמע ממקורות חשמל, כולל כבלי חשמל, מאריכי חשמל ומכשירים אלקטרוניים אחרים. ספקי כוח עלולים לגרום להפרעה, דבר שעלול לגרום לשמע מעוות כגון רעש וזמזום. אל תאפשר לכבלי האודיו להתרחב במקביל או מעל כבלי החשמל כדי למנוע הפרעה זו.

שלב 4

חבר את ציוד השמע והווידאו לאותו מעגל חשמלי. פעולה זו מאלצת את הקבוצה לקחת את אותה הדרך אל הקרקע, אשר נמנע לולאות הקרקע. לולאה הקרקע מתרחשת כאשר התקן לוקח יותר נתיב חשמלי אחד על הקרקע. לולאה זו משמיעה שמע מעוות, כגון רעש וזמזום. אם לא ניתן להשתמש באותו מעגל, אז להשתמש בלוד לולאה הקרקע כדי להפחית את רעש השמע. ניתן למצוא מכשירים אלה ברוב חנויות האלקטרוניקה.

שלב 5

נתק את כל מכשיר אחד בכל פעם, עד שתקבע איזה מהם גורם לזמזום.