כיצד להכניס כרטיס ה- SIM לתוך Apple iPhone

שלב 1

הכנס לחצני נייר קליפ או כלי הסרה של SIM בצד הימני של חריץ האוזניות. לחץ בחוזקה בעת הכנסת הקליפ או כלי להסרת כרטיס ה- SIM. מגש ה- SIM נפתח.

שלב 2

השתמש בידך כדי למשוך את מגש ה- SIM והסר אותו. הכנס כרטיס SIM למגש ה- SIM הריקה. כרטיס ה- SIM יש זווית ורק מתאים במגש ה- SIM אם מוכנס כהלכה.

שלב 3

השתמש באצבע כדי להכניס את כרטיס ה- SIM למקומו במגש ה- SIM והכנס שוב את מגש ה- SIM לתוך ה- iPhone. מגש ה- SIM מתאים רק ל- iPhone אם הוא מוכנס למצב הנכון.

שלב 4

הפעל מחדש את ה- iPhone שלך. עכשיו iPhone יזהה את כרטיס ה- SIM החדש.