כיצד להזין את ה- BIOS במחשב נייד Gateway KAV60

כיצד להיכנס ל- BIOS במחשב נייד KAV60 Gateway.

שלב 1

כבה את המחשב אם הוא פועל.

שלב 2

הפעל את המחשב ולחץ על המקשים הבאים: F1, F2, Supr, Esc ו- F10. אתה רק צריך ללחוץ על אחד המקשים האלה, אבל המפתח הספציפי משתנה בהתאם ליצרן.

שלב 3

עיין במדריך למשתמש כדי לשנות את ההגדרות הרצויות ב- BIOS. ההוראות המדויקות משתנות בהתאם ליצרן.

שלב 4

לחץ על "שמור וצא" לאחר שתסיים ותהיה מוכן לאתחל את המחשב.