כיצד להדפיס על קרטון שחור

אפשר להדפיס על קרטון שחור.

שלב 1

הוצא את מחסנית הדיו השחורה מהמדפסת והתקן לבן אחד בשחור. אתה יכול למצוא אותו ברוב אומנויות ומלאכות חנויות. מחסנית הדיו מזוהה עם מחסנית הדיו השחורה או המחשב שאליו היא תואמת.

שלב 2

הסר את הנייר מהמדפסת והנח את הכרטיס השחור. זה עבה יותר, כך שאתה לא יכול לשים את זה הרבה במגש הנייר.

שלב 3

פתח את התוכנית שממנה ברצונך להדפיס ולטעון את המסמך.

שלב 4

לחץ על "קובץ" ואחריו "הדפסה" ולתת להדפיס את התוכן על הכרטיס השחור. תראה את הטקסט הלבן מופיע על הנייר השחור.