כיצד לבצע איפוס להגדרות היצרן ב- EVO

בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את הגדרות המפעל ב- Android EVO 4G.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" כדי לראות את מסך ההתחלה של EVO ולחץ על "תפריט".

שלב 2

הקש על "הגדרות" סמל בחלק התחתון של מסך המגע של EVO שלך.

שלב 3

גע באפשרות "פרטיות" ולאחר מכן "שחזר נתוני המפעל".

שלב 4

גע בלחצן "שחזר את הטלפון". ה- EVO שלך ישוחזר לערכי המפעל המקוריים שלו.