כיצד לחץ לחיצה ימנית על iPhone

למד כיצד לחץ לחיצה ימנית על iPhone.

שלב 1

הפעל את ה- iPhone.

שלב 2

טען יישום כגון Safari, iPhoto או Notes.

שלב 3

הנח אצבע על המסך ושמור אותה שם.

שלב 4

גע במסך באצבע נוספת כדי להציג את התפריט של לחצן העכבר הימני.

שלב 5

בחר את אפשרות התפריט הרצויה.