כיצד לערוך את הרשומה מבלי להשתמש בפקודה "regedit"

כיצד לערוך את הרישום ללא שימוש בפקודה

שלב 1

לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "צוות".

שלב 2

לחץ פעמיים על הכונן "C:" (דיסק האתחול הראשי שלך).

שלב 3

לחץ פעמיים על "Windows". בחר "כן" אם מופיע החלון User Account Control (בקרת חשבון משתמש) ולאחר מכן הזן את סיסמת מנהל המערכת שלך אם תתבקש על - ידי המערכת.

שלב 4

לחץ פעמיים על "regedit" כדי לפתוח את עורך הרישום של Windows מבלי לכתוב שום דבר.