כיצד לאבחן בעיות חיבור עם

פתח את Internet Explorer ולחץ על כפתור "כלים" הממוקם בשורת הבקרה בחלק העליון של החלון. מהתפריט "כלים", בחר "אבחן בעיות התחברות". יופיע חלון המציג את דף הפתיחה של הכלי.

בצע את ההוראות כדי לקבוע את הגורם לשגיאת החיבור. כלי האבחון ישאל אותך סדרה של שאלות לבחירה על בעיית החיבור שאתה חווה.

סגור את כל התוכניות והפעל מחדש את המחשב. אם אתה עדיין מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון להתחבר לאינטרנט, ודא שכל הכבלים והמחברים למקור המחשב, המודם או הנתב מחוברים כראוי. לאחר מכן, הפעל שוב את כלי האבחון.

התקשר למספר השירות הטכני של ספק האינטרנט שלך אם אינך מצליח לפתור את השגיאה באמצעות הכלי. זה לא יכול לתקן או לאתחל מחדש את תקלה או כשלים בציוד, כגון מודמים ונתבים.