כיצד להשבית את מסנן החיפוש הבטוח של Google

כיצד להשבית את מסנן החיפוש הבטוח של Google.

שלב 1

פתח את דפדפן האינטרנט ועבור לדף "הגדרות חיפוש" של Google (עיין בסעיף משאבים).

שלב 2

העבר את המחוון "מסנן חיפוש בטוח" לשמאל, כך שהוא מוגדר "ללא מסנן".

שלב 3

אתה יכול גם להפוך את המסנן יותר קפדנית על ידי הזזת סרגל ימינה.

שלב 4

לחץ על הלחצן "שמור" בתחתית הדף כאשר תסיים לשנות את ההגדרות.