כיצד ליצור קישורים במסמך PDF (Acrobat)

צור קישורים ב- Adobe Acrobat Reader

שלב 1

בחר את הטקסט שברצונך להמיר לקישור (הטקסט שהקורא ילחץ ויעביר אותך למיקום חדש).

שלב 2

לחץ על כלי הקישור (זה שנראה כמו שרשרת), בחר "קישור" (קישור) מהתפריט "כלים".

שלב 3

השתמש בכלי "קישור" (קישור) כדי לצייר תיבה סביב הטקסט או האזור שברצונך לשים את הקישור.

שלב 4

השתמש בכלים של Acrobat כדי להציג את הדף שברצונך להעביר אותך אליו.

שלב 5

לחץ על הלחצן "הגדר קישור" בתיבת הדו-שיח "צור קישור" כדי ליצור את הקישור.