כיצד ליצור עמודות באמצעות תגי DIV

שלב 1

הוסף את הקוד "

Paso 2

Introduce los píxeles de alto, ancho y bordes. El código se mostrará como "

שלב 3

התאם את צבע הגבול. ניתן להשתמש בצבע זהה או בצבעים שונים. השתמש "מוצק" או "כפול" עבור סוג של הגבול. הקוד שלך יהיה דומה "

Paso 4

Añade la alineación. El comando "Float" permite alinear las columnas adicionales junto a la primera columna. Inserta "float: (direction);" para la etiqueta DIV de alineación. El código hasta este punto es "

שלב 5

סגור את התג DIV. סגור את הקוד עם ''> ', ולאחר מכן סיים עם