כיצד להעתיק ולהדביק מ iBooks

בעת העתקה והדבקה מ iBooks אתה חוסך זמן מאז אתה לא צריך להעתיק ביד מחומרים מסורתיים.

שלב 1

לחץ פעמיים על המילה הראשונה שברצונך להעתיק. עכשיו זה צריך להיות מודגש בכחול.

שלב 2

לחץ על "בחר" בתפריט שמופיע מעל המילה. עכשיו יש להיות ידיות ליד המילה מודגשת בכחול.

שלב 3

לחץ וגרור את הידית הממוקמת בסוף המילה עד שתבחר את כל המעבר שברצונך להעתיק.

שלב 4

לחץ על "העתק" בתפריט העליון של האזור המודגש.

שלב 5

פתח את היישום שבו ברצונך להדביק את הטקסט. לחץ לחיצה ממושכת על נקודה במסך עד שיופיע תפריט, ולאחר מכן לחץ על "הדבק".