כיצד להמיר HDMI כבל מרוכבים

חבר את כבל ה- HDMI של נגן ה- DVD, המקלט או התקן אחר ליציאת ה- HDMI של המתאם.

הכנס את הקצה הצהוב של הכבל המורכב ליציאה הצהובה "Composite Out" שבמתאם. חבר את החוטים האדומים והלבנים באותו אופן.

הכנס את הקצה השני של הכבלים המורכבים לתוך הקלט "Composite in" (קלט וידאו מרוכב) של הטלוויזיה או הצג.

בחר את הערך "Composite" על הצג כדי להציג את הווידאו ואת השמע מ HDMI כדי חיבור וידאו מרוכבים.