כיצד לשלוט ספאם ב

בצע את השלבים

שלב 1

היכנס ל- Roundcube כדי לגשת לתיבת הדואר הנכנס שלך. אם מגש ההזנה אינו פתוח, לחץ על "תיבת דואר נכנס" בסרגל הצד השמאלי של התיקיות.

שלב 2

לחץ על כל הודעה בתיבת הדואר הנכנס כדי לבחור בה. כאשר אפשרות זו מסומנת, שורת הכותרת של ההודעה הופכת לאדומה.

שלב 3

לחץ וגרור את ההודעה לתיקיית הדואר הזבל בסרגל הצד השמאלי או לחץ על הסמל "סמן כבלתי רצוי" מעל אזור תיבת הדואר הנכנס כדי להעביר את ההודעה לתיקיית הדואר הזבל.

שלב 4

הקש על המקש "Shift" במקלדת ולחץ על שורת הכותרת של יותר מדואר ספאם אחד כדי לקבץ את הודעות דואר הזבל בתיבת הדואר הנכנס ולהעבירן לתיקיית דואר הזבל בו-זמנית. לאחר בחירת כל ההודעות, לחץ וגרור את הקבוצה לתיקייה או לחץ על הסמל "אשפה".