כיצד להגדיר מכשיר Garmin כמארח

כיס GPS.

שלב 1

עיין בתפריט המערכת של יחידת Garmin. למוצרי Garmin השונים יש הבדלים דקים במיקום של תפריט זה, לכן עליך לעיין במדריך למשתמש אם אינך מוצא אותו בתפריט הראשי.

שלב 2

נווט אל "מצב ממשק" או "ממשק". בחר את מצב "Garmin". בדגמים ישנים יותר זה יכול להיות רשום עם השמות הבאים: "Garmin", "GRMN", "העברת נתונים", או "מארח".

שלב 3

מדי פעם, GPS יכול לגרום לבעיה של קישוריות ביחידות GPS עם מסך מגע המשתמשות במערכת ההפעלה Garmin. כדי לפתור בעיה זו, בחר את סמל הכלי (בצורה של ברגים) בתפריט הראשי.

שלב 4

בחר "מערכת", ואז "מצב GPS" ולבסוף "רגיל". במסך זה, שנה את ההגדרות ל - GPS כבוי.