כיצד לחבר את. ל - iPhone באמצעות

ניתן לחבר את ה- Macbook להתקני Bluetooth.

שלב 1

הפעל את ה- Macbook ומצא את סמל "Bluetooth" בפינה השמאלית העליונה של המסך. הסמל ממוקם ליד הסמלים של הסוללה, עוצמת הקול והשעון.

שלב 2

לחץ פעם אחת על סמל "Bluetooth" ובחר "הפעל Bluetooth" מרשימת האפשרויות הזמינות. לחץ על סמל "Bluetooth" שוב וודא כי יש סימן ביקורת ליד "גלוי". אם לא, לחץ על "גלוי" פעם אחת.

שלב 3

הפעל את iPhone ולחץ על "הגדרות" סמל "מסך הבית". בחר "כללי" בתפריט "הגדרות", ולאחר מכן "Bluetooth".

שלב 4

הקש על האפשרות "Bluetooth" והמתן עד שהסטטוס ישתנה מ "כבוי" ל - "On".

שלב 5

המתן לחלון קופץ שיופיע על מסך ה- Macbook שיבקש ממך להזין "קוד גישה" בן ארבע ספרות. אם זה לא קורה, לחץ על "Bluetooth" סמל ב- Macbook ובחר "iPhone" מתוך "התקנים" ברשימה.

שלב 6

הזן קוד בן ארבע ספרות של כל שילוב של מספרים כאשר תתבקש לעשות זאת. המתן להודעה שתופיע במסך ה- iPhone והזן את אותו קוד בן ארבע ספרות ב- iPhone כדי להשלים את החיבור.

שלב 7

בחר "חקור התקנים" על "Bluetooth" סמל ב- Macbook ובחר את האפשרות "iPhone". עכשיו אתה יכול לראות את הקבצים ב- iPhone ולהעביר אותם בין המכשירים.