כיצד לחבר מצלמת אינטרנט לטלוויזיה

השתמש בכבל עם שקעי RCA לחיבורו לטלוויזיה.

שלב 1

חבר את קצה ה- USB של כבל מצלמת האינטרנט לקצה אחד של המתאם הנשי USB.

שלב 2

חבר את קצה ה- USB אל כבל מתאם ה- USB ל- RCA בקצה השני של המתאם הנשי.

שלב 3

חבר את שקעי RCA לשקעי הכניסה האדומים, הלבנים והצהובים שבטלוויזיה.

שלב 4

חבר את כבל החשמל למצלמת האינטרנט והפעל אותו.

שלב 5

הפעל את הטלוויזיה ולחץ על לחצן הווידאו או הקלט בשלט הרחוק עד שהתמונה הנלכדת על-ידי מצלמת האינטרנט תופיע על המסך.