כיצד לחבר ג 'אוברה אוניברסלי עם

חבר את אוזניית Bluetooth של ג'אברה לכל טלפון סלולרי.

שלב 1

טעינה מלאה של האוזניות של ג'אברה והחיבור שסופק עבור האוזנייה.

שלב 2

לחץ על הלחצן הרב-פונקציונלי הגדול שנמצא מחוץ לדיבורית האישית עד שנורית ה- LED מהבהבת. זה אומר שאתה במצב חיבור מוכן למצוא את הטלפון הנייד שלך.

שלב 3

עבור אל אפשרויות Bluetooth בטלפון.

שלב 4

הפעל Bluetooth ובחר את מצב החיבור או הגילוי בטלפון.

שלב 5

תן לטלפון להתחבר לאוזנייה של ג'אברה.

שלב 6

ברשימה המופיעה בטלפון, בחר את שם השפופרת.

שלב 7

הזן את קוד ה- PIN. קוד ברירת המחדל הוא "0000".

שלב 8

בחר "התחבר" בטלפון אם זה לא אוטומטית לאחר הזנת ה- PIN.