כיצד לבדוק את הקוטביות בקצה המטען של Nokia

השתמש במולטימטר כדי לבדוק את הקוטביות של המטען של Nokia.

שלב 1

חבר את המטען לשקע בקיר.

שלב 2

הפעל את המולטימטר והגדר את השליטה למתח הנוכחי. רוב המולטימטרים מציינים תצורה זו כ - VDC.

שלב 3

הכנס את קצה בדיקה חיובית אדום לתוך החור בקצה המטען.

שלב 4

גע בקצה של החללית השלילית השחורה עם חלק המתכת החיצוני של קצה המטען.

שלב 5

שימו לב לקריאה על המולטימטר. אתה אמור לראות מספר חיובי או שלילי המציין את מתח המוצא DC של המטען. אם המספר הוא חיובי, הקוטביות בחלק הפנימי של קצה המטען היא חיובית. אם המספר הוא שלילי, הקוטביות מבפנים היא שלילית.