כיצד לטעון PSP עם USB

אתה יכול לחייב את ה- PSP שלך עם כבל ה- USB.

אבד מטען AC שלך? האם אתה בבית של חבר ואין לך את זה איתך? האם אתה רק רוצה להתרברב? אין שום בעיה; טעינה PSP שלך עם כבל ה- USB הוא פשוט וקל.

הפעל את ה PSP ועבור לתפריט "הגדרות".

בחר "הגדרות מערכת" בתפריט "הגדרות".

עבור אל "טעינת USB" ובחר "מופעל".

חבר את כבל הטעינה USB ל PSP ואת אספקת החשמל USB (מחשב נייד או מחשב).

ב PSP שלך, עבור אל תפריט "הגדרות".

בחר "חיבור USB" ובחר אותו. אות אור וצליל יופיע המציין כי ה- PSP שלך הוא לחייב.

המועצה

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות בעת שימוש במטען ה- USB.

אזהרות

כבל טעינת ה- USB אינו הכבל שמגיע עם ה- PSP שלך. אתה חייב לקנות את זה בנפרד.