כיצד למחוק תמונות מרובות על iPhone

שלב 1

הפעל את ה- iPhone וגע בסמל 'תמונות' שבמסך הראשי.

שלב 2

בחר "מצלמה רול" או כל אלבום תמונות. בחר בסמל הפעולה שבפינה השמאלית. זה נראה כמו קופסה עם חץ יוצאות.

שלב 3

גע בכל תמונה שברצונך למחוק. כאשר נגע, התמונה דהוי מעגל אדום מופיעים עם סימן ביקורת. המשך לשחק עד שתבחר את כל התמונות שברצונך למחוק.

שלב 4

גע בלחצן "מחק" בפינה השמאלית התחתונה.

שלב 5

אשר את המחיקה על המסך המוקפץ על ידי נגיעה באפשרות "מחק אובייקטים שנבחרו".