כיצד להתאים את לוח המגע של Dell

כיצד להתאים את לוח המגע של Dell.

שלב 1

לחץ על "התחל" בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

שלב 2

לחץ על "לוח הבקרה" כדי לגשת לרשימת קטגוריות.

שלב 3

לחץ על "חומרה וקול".

שלב 4

לחץ על "מקלדת" כדי לגשת לחלון "מאפייני עכבר".

שלב 5

לחץ על הכרטיסייה "לוח מגע" כדי לגשת להגדרות מהירות, רגישות, מגע ולחצן.

שלב 6

הזז את המחוונים שמתחת לכל תצורה כדי להתאים את המאפיינים של לוח המגע של Dell.

שלב 7

בחר את פקדי הלחצן הרצויים והגדרות אחרות מתיבת תיבות או מתיבת הסימון.

שלב 8

לחץ על "אישור" כדי לשמור את תצורת לוח המגע של Dell, ולאחר מכן לחץ על "X" בפינה הימנית העליונה כדי לצאת ביישום.