כיצד לעדכן את מנהלי ההתקנים של אתרנט

לחץ על "התחל"

לחץ על "מחשב" או על "המחשב שלי", בהתאם לגירסת Windows שברשותך.

לחץ על "מאפיינים".

לחץ על "מנהל ההתקנים". זה ממוקם או בצד שמאל למעלה או על הכרטיסייה בראש החלון "מאפיינים", בהתאם לגירסה של Windows.

לחץ פעמיים על "מתאמי רשת" בחלון "מנהל ההתקנים". תראה את כרטיס ה- Ethernet שלך.

לחץ לחיצה ימנית על כרטיס Ethernet שלך ולאחר מכן על "עדכון תוכנת מנהל ההתקן".

בחר את האפשרות לחפש באופן אוטומטי את תוכנת מנהל ההתקן המעודכנת. באמצעות אפשרות זו, Windows יחפש מנהלי התקן חדשים לאינטרנט עבור כרטיס ה- Ethernet שלך. אם כרגע יש לך את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר, אז תקבל הודעה כי כבר יש לך אותם מותקנים במחשב שלך ואת החלון יהיה סגור. אם יש מנהלי התקנים חדשים זמינים, הם יותקנו באופן אוטומטי.