כיצד לעדכן את מציג התמונות

כל גירסאות התוכנית יש להוריד דרך היישום Windows Update.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

שלב 2

לחץ על "חיפוש" בר ולאחר מכן הקלד "עדכון" על זה. לחץ על הלחצן "Enter".

שלב 3

לחץ על הסמל Windows Update מהחלון שמופיע על המסך.

שלב 4

לחץ על הסמל "בדוק עדכונים" בתפריט התוכניות.

שלב 5

הצב סימן ביקורת בתיבה הקטנה לצד הסמל "מציג תמונות" ולחץ על הלחצן "התקן עדכונים" בתחתית המסך.

שלב 6

המתן עד לסיום העדכונים ולחץ על סמל "הפעלה מחדש", המופיע בחלון המסך.

שלב 7

הוא מאפשר למחשב להפעיל מחדש ולאחר מכן לגשת שוב דרך מסך הכניסה. לאחר שתעשה זאת, מציג התמונות החדש יותקן.