כיצד לעדכן את לוח המגע (לוח המגע)

פתח את דפדפן האינטרנט המועדף עליך והצג את דף ההורדות של מנהל ההתקן הסינפטיק (ראה משאבים).

לחץ על הקישור להורדה שמתאים למערכת ההפעלה שלך.

לחץ על "אני מסכים" ולאחר מכן "שלח". שמור את תוכנית ההתקנה בכונן הקשיח.

לאחר שההורדה הסתיימה, הפעל את קובץ ההתקנה.

בצע את ההוראות כאשר הן מופיעות על המסך, כדי להתחיל את תהליך ההתקנה האוטומטית. לאחר שהתהליך יסתיים, מנהלי ההתקן של משטח המגע יעודכנו. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את תהליך ההתקנה.