כיצד לעדכן את תוכנת מנהל ההתקן של Microsoft ACPI

שלב 1

לחץ על תפריט "התחל" ולאחר מכן לחץ על "כל התוכניות". אתר את סמל Windows Update ולחץ עליו.

שלב 2

לחץ על "חפש עדכונים" בצד השמאלי העליון של החלון והמתן עד שהמערכת תחפש מנהלי התקן של ACPI. אם אינך רואה אף אחד לאחר סיום החיפוש, כבר מותקנים במחשבך מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר.

שלב 3

לחץ על מנהלי ההתקנים ולאחר מכן אתר ולחץ על הלחצן "התקן עדכונים".

שלב 4

המתן עד שהעדכונים יותקנו במחשב שלך.

שלב 5

הפעל מחדש את המחשב לאחר התקנת מנהלי ההתקנים.