כיצד לעדכן את הקושחה של מודם הכבלים Arris 602G

שלב 1

פנה לספק השירות שלך מקו טלפון אחר אליו מחובר המודם שלך, ושאל אם קיים עדכון קושחה זמין. בקש מהם לשלוח את העדכון למודם.

שלב 2

נתק את המודם ולחץ על כפתור "איפוס" בגב, כאשר נציג התמיכה מורה לך לעשות זאת.

שלב 3

חבר את המודם לשקע חשמל וחכה שהקושחה תותקן. נוריות הסטטוס בחזית ההתקן יהבהבו במהלך העדכון.

שלב 4

המתן עד שהמודם יופעל מחדש באופן אוטומטי וכדי להשלים את העדכון.