כיצד לעדכן את מנהלי ההתקן של המעבד

CPU מעבד כמעט את כל הנתונים במחשב.

שלב 1

פתח את תפריט התחל, לחץ על "PC" ובחר "מאפיינים" כדי לפתוח את תפריט המערכת.

שלב 2

לחץ על "מנהל ההתקנים", הנמצא בסרגל הכלים בצד שמאל של חלון המערכת.

שלב 3

לחץ על החץ שמשמאל ל- "מעבדים" בחלון מנהל ההתקנים.

שלב 4

לחץ לחיצה ימנית על המעבד שלך ולחץ על "עדכון תוכנת מנהל ההתקן" כדי להתחיל את תהליך העדכון. כדי להשלים את העדכון ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.