כיצד להפעיל ולכבות את התכונה האלחוטית על מחשב נייד Acer One Aspire

ניתן להפעיל ולבטל את הפונקציונליות האלחוטית של Acer Aspire One.

שלב 1

אתר את המתג האלחוטי ב- Acer Aspire One, מתג הרשת האלחוטי מחורץ וממוקם בחזית ובצד ימין של המחשב. זהו המתג היחיד בחזית המחשב הנייד.

שלב 2

העבר את המתג ימינה כדי להפעיל את הרשת האלחוטית. נורית החיווי על הרשת האלחוטית שמעל המתג תידלק ותזהור כתום, דבר המציין כי פונקציית הרשת האלחוטית פעילה.

שלב 3

הזז את המתג האלחוטי שמאלה כדי להשבית את הרשת האלחוטית. נורית החיווי הכתומה תכבה, אשר תאמר לך שהפונקציה האלחוטית כבויה.