כיצד להפעיל כרטיס SIM לא פעיל

שלב 1

כבה את הטלפון הסלולרי שלך

שלב 2

לחץ על הלחצן כדי לשחרר את מכסה הסוללה והסר אותו.

שלב 3

מתחת לסוללה יש מגש מתכת קטן, לפתוח אותו.

שלב 4

הכנס את כרטיס ה- SIM והניח את המגעים המוזהבים כלפי מטה.

שלב 5

סגור את מגש המתכת, תוך החזקת כרטיס ה- SIM במקום.

שלב 6

החלף את הסוללה ואת הכיסוי.

שלב 7

הפעל את הטלפון הסלולרי והפעל את כרטיס ה- SIM, באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של ספק השירות, או באמצעות טלפון סלולרי חלופי כדי להתקשר לספק השירות שלך.