כיצד להפעיל כרטיס

לעולם אל תיגע בקטע הזהב של כרטיס ה- SIM.

שלב 1

עבור אל אתר ההפעלה Boost Mobile. הזן את מספר הזיהוי של ה- SIM בן 15 הספרות המופיע בגב כרטיס ה- SIM בתיבה "מזהה SIM".

שלב 2

הסר את מכסה הסוללה של הטלפון. הסר את הסוללה. בתא הסוללות יש מספר IMEI של 15 ספרות. הזן את המספר בתיבה שאומרת "מזהה IMEI" באתר. בחר "Start Activation Process".

שלב 3

הזן את מספר ה- PIN שלך, אשר ניתן למצוא על מחזיק כרטיס ה- SIM.

שלב 4

בחר מספר טלפון מהרשימה שסופקה. אתה רק צריך לבחור את שלוש הספרות הראשונות. החברה תספק את ארבע הספרות האחרונות. לחץ על "שלח בקשה". רשום את מספר האישור שלך במקרה שיש לך בעיות עם ההפעלה.