כיצד להפעיל Roku

חבר את תיבת Roku לטלוויזיה שלך על ידי ביצוע ההליך המצוין במדריך Roku.

הפעל את הטלוויזיה ובחר את ערוץ הקלט עבור תיבת Roku. לאחר שתראה את מסך הפתיחה של Roku, לחץ על הלחצן "Select" בשלט רחוק Roku.

בחר את סוג החיבור שיש לך (קווית או אלחוטית) במסך הרשת וספק את המידע הדרוש על הרשת שלך. לאחר יצירת החיבור, אתה אמור לראות את מסך ההפעלה עם קוד הפעלה.

בקר באתר ההפעלה של Netflix במחשב שלך (www.netflix.com/activate) והיכנס לחשבונך, אם נדרש. הזן את קוד ההפעלה בטלוויזיה שלך בתיבת הטקסט של דף ההפעלה. עם זאת תיבת Roku שלך יופעל.