כיצד להפעיל את פונקציית ההכרה ב- Android

השתמש בפונקציה הודאת ההודעה עבור Android.

שלב 1

פתח את מסך היישום במכשיר Android שלך וגע באפשרות 'הודעות'.

שלב 2

לחץ על הלחצן "תפריט" וגע באפשרות "הגדרות".

שלב 3

סמן את התיבה "קריאת דוחות" כדי לקבל הודעות וקראו הודעות להודעות מולטימדיה.