כיצד להפעיל קישוריות אלחוטית ב- HP Compaq 6910p

יש צורך גם ברשת אלחוטית כדי להתחבר לאינטרנט באופן אלחוטי.

שלב 1

הפעל את המחשב, ודא שהתצורה הראשונית הושלמה וכי המחשב מחובר לחשבון עם הרשאות מנהל.

שלב 2

לחץ על לחצן החיבור האלחוטי, הממוקם ממש מעל המקלדת שמשמאל ללחצן ההפעלה.

שלב 3

פתח את אשף החיבור האלחוטי של HP או את Windows Zero Wireless Configuration Tool, היישום המתאים לתצורת התוכנה, כאשר תתבקש לעשות זאת.

שלב 4

לחץ פעמיים על הרשת המועדפת עליך כאשר מופיעה רשימה של רשתות אלחוטיות שזוהו. הזן את הסיסמה אם יש צורך, ולאחר מכן לחץ על "Enter". עכשיו אתה צריך להיות מחובר לאינטרנט.