כיצד להפעיל את "תמיד פעיל USB" תכונה במחשב נייד ThinkPad T400

טען את המכשירים גם כאשר המחשב הנייד של ThinkPad כבוי עם התכונה

שלב 1

לחץ על "התחל" כפתור (או "Windows" לוגו על Vista), ולאחר מכן לחץ על "לוח הבקרה."

שלב 2

לחץ על "תצוגה קלאסית" אם הוא לא נבחר, ולאחר מכן לחץ פעמיים על "אפשרויות צריכת חשמל".

שלב 3

לחץ על "Power Manager" בצד שמאל של המסך כדי לגשת למאפיינים של סוללת ThinkPad, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה "הגדרות צריכת חשמל גלובלית".

שלב 4

לחץ על התיבה ליד "הפעל USB פעיל תמיד", ולאחר מכן לחץ על "אישור". כעת באפשרותך לטעון התקנים דרך יציאת ה- USB של ה- ThinkPad גם כאשר הוא כבוי.