כיצד להפעיל את "TV Out" על iPhone?

קח את האות מ- iPhone שלך ​​לטלוויזיה על ידי הגדרת האפשרות

שלב 1

חבר את Apple iPhone ולחץ על "הגדרות" סמל על המסך הראשי.

שלב 2

גלול מטה אל הכותרת "TV Out" בתפריט ההגדרות.

שלב 3

העבר את הלשונית לצד "מסך רחב" למצב "פועל" או "כבוי", תלוי אם הטלוויזיה שלך היא מסך רחב.

שלב 4

לחץ על הקישור "אות טלוויזיה". בתפריט הנפתח, בחר "NTSC" או "PAL" מתוך האפשרויות. רוב צוותי הטלוויזיה בארה"ב משתמשים בסטנדרט ה- NTSC ומרבית הסטים האירופיים משתמשים ב- PAL. צא מתפריט ההגדרות.

שלב 5

חבר כבל אודיו-ויזואלי המאושר על ידי Apple לאייפון ולטלוויזיה. הפעילו את הטלוויזיה ולחצו על הלחצן "AV" או "EXT" בשלט הרחוק של הטלוויזיה עד שהמסך יציג את הפלט של האייפון.