כיצד להפעיל את קול המחשב

שינוי הגדרות בקרת עוצמת הקול הוא פשוט וניתן לעשות זאת משולחן העבודה של המחשב.

שלב 1

לחץ לחיצה ימנית על סמל הרמקול בחלק הימני התחתון של המסך.

שלב 2

בחר "פתח מיקסר נפח" בחלק העליון של התפריט הנפתח.

שלב 3

לחץ על סמל הרמקול הקטן שמתחת ללוגו. פעולה זו תפעיל את רמקולי המחשב.