כיצד להפעיל את מילוי אוטומטי של ה- iPhone

למד כיצד להגדיר את הטלפון שלך.

שלב 1

גע בסמל 'הגדרות' במסך הראשי של ה- iPhone.

שלב 2

גלול למטה ובחר בסמל "Safari".

שלב 3

הפעל את הפונקציה "השלמה אוטומטית" על ידי נגיעה במילה "לא" בצד שמאל.

שלב 4

החלק את הלחצן "on / off" לצד "Use Contact information" למצב "on".

שלב 5

בחר את איש הקשר של iPhone שברצונך לספק את המידע עבור התכונה 'השלמה אוטומטית'. השם של איש הקשר שנבחר יופיע ליד "המידע שלי" במסך השלמה אוטומטית.

שלב 6

שנה את "on / off" ליד "שמות וסיסמאות" ל "on" אם אתה רוצה את iPhone לזכור את שם המשתמש והסיסמה עבור האתרים. לחץ על "נקה הכל" כדי למחוק את פרטי השלמה אוטומטית.