כיצד להפעיל את כוח ה- USB

הפעלת תמיכת USB קיימת עבור סביבות שאינן בדרך כלל מזהה USB.

שלב 1

הפעל את המחשב. חפש במסך הבית את ההודעה "לחץ על המקש כדי לעבור אל הגדרות".

שלב 2

לחץ על מקש התצורה כפי שמוצג על המסך כדי לעבור אל תוכנית השירות להגדרת BIOS. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לתפריט "אפשרויות מתקדמות" או "משולב ציוד היקפי".

שלב 3

לחץ על "אישור" הדגשת "מנהלי התקן USB". השתמש במקשים "Page Up", "Page Up", "+" ו- "" כדי לשנות את האפשרות ל- "On".

שלב 4

הדגשת "תמיכה קיימת ב- USB" (תמיכה ב- USB קיימת) השתמש במקשים "+" ו- "-" ו- "PgUp", "PgUp" כדי לשנות את האפשרות ל- "On".

שלב 5

עבור אל "USB 2.0 תמיכה" ולשנות את האפשרות "On". לחץ על "F10" כדי לשמור ולצאת מ- BIOS. חבר התקן היקפי לאחת מיציאות ה- USB אם יציאות ה- USB מקבלות חשמל.