כיצד להפעיל את

לחץ על תפריט "התחל" בשולחן העבודה של Windows XP. בתפריט "הפעלה", הקלד את הטקסט הבא: "bthprops.cpl".

לחץ על "אישור" ובחר "הוסף" בתפריט "הגדרות Bluetooth" כדי להגיע אל האשף כדי להוסיף התקני Bluetooth.

סמן את האפשרות ליד "ההתקן שלי מוגדר ומוכן להימצא" ובחר "הבא".

המתן עד שיוצגו רשימת התקני Bluetooth הזמינים, ובחר את ההתקן הרצוי לאחר שתמצא אותו. לחץ על "הבא" כדי להמשיך. הזן את הסיסמה של ארבע הספרות עבור החיבור.

המתן להופעת הודעת החיבור שתציג את מכשיר ה- Bluetooth שלך ותפתח את ההודעה.

הקלד את הסיסמה שהזנת במחשב כדי לסיים את הפעלת Bluetooth.