כיצד להפעיל את

הפעל את Bluetooth ב- Lenovo S10.

שלב 1

לחץ על הלחצן "הפעלה" או גע במתג "Power" במכשיר ה- Bluetooth כדי להפעיל אותו.

שלב 2

לחץ על "התחל" במחשב ובחר "לוח הבקרה". לחץ על "תצוגה קלאסית" בחלונית השמאלית.

שלב 3

לחץ לחיצה כפולה על הסמל "התקני Bluetooth".

שלב 4

לחץ על "הוסף התקן אלחוטי".

שלב 5

לחץ על התקן Bluetooth שברצונך להפעיל.

שלב 6

לחץ על "אישור" מכשיר ה- Bluetooth מופעל כעת.