כיצד להפעיל עוגן באמצעות Wi-Fi בטלפון Android שלך

בצע את השלבים

שלב 1

לחץ על הלחצן "תפריט" בטלפון Android כדי לפתוח את תפריט המסך הראשי.

שלב 2

הקש על "הגדרות".

שלב 3

הקש על "אלחוט ורשתות" ולאחר מכן הקש על "עוגן לרשת ואזור Wi-Fi" ממוקם בחלק התחתון של המסך.

שלב 4

הקש על התיבה שליד "Wireless Wi-Fi" כדי להפעיל את התכונה נקודת גישה אלחוטית. שם ברירת המחדל שלך יהיה AndroidAP, אך תוכל לשנות אותו על ידי הקשה על "הגדרות נקודה חמה ניידת של Wi-Fi" והזן מזהה חדש עבור נקודת הגישה.