כיצד להפעיל את המתאם האלחוטי של מחשב נייד Acer

שלב 1

בחן את הצד הקדמי ואת הצד של המחשב הנייד Acer שלך ולחפש כפתור או מתג להחליק.

שלב 2

לחץ על הלחצן או החלק את המתג שמאלה, לפי הצורך במחשב הנייד, כדי להפעיל את המתאם האלחוטי. נורית החיווי על הכפתור או המתג אמורה להיות בצבע ענבר כאשר המתאם מופעל.

שלב 3

לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "רשת". בחר "מאפיינים" בתפריט ההקשר כדי להפעיל את הרשת ואת היישום של רשתות משותפות.

שלב 4

לחץ על "שנה הגדרות מתאם" בחלונית השמאלית. ודא שהחיבור "חיבור רשת אלחוטית" מופעל. אם סמל המתאם מופיע אפור, לחץ על הסמל ולאחר מכן על "הפעל".

שלב 5

בחר את סמל חיבור הרשת האלחוטית במגש המערכת, שיופיע בצד השמאלי ביותר של שורת המשימות. בחר נקודת גישה אלחוטית מרשימת הרשתות הזמינות ולחץ על "התחבר".